VBM
December 1996

Links
Nieuwsgroepen
Zoeken
Internet-gids

home
dames


Zo word je een spin in het wereldwijde web

Een zakenvriendin in New York, een managementadvies of de laatste cijfers van het CBS…. Internet zit barstensvol informatie. Als je maar weet waar je het zoeken moet. VB Magazine's Internet-gids voor werkende vrouwen.

door Christine Karman

Internet is voor een groeiend aantal mensen niet meer uit hun leven weg te denken. Mensen die een aantal uren per dag op het net zitten, veel van hun kennissen via het net hebben leren kennen of die zelfs, zoals ik, samenwonen met iemand die ze via het net hebben ontmoet, zullen niet meer zonder kunnen Anderen zijn sceptisch en denken, ten onrechte, dat Internet wel weer voorbij zal gaan. Er zijn wel bedreigingen voor de continuïteit,. De groeiende hoeveelheid spam (ongewenste reclame via e-mail), discussies over kinderporno en censuur, en zelfs regelrecht netmisbruik stellen het net soms in een kwaad daglicht. Zo was er in oktober '96 commotie nadat honderdduizenden Internetgebruikers een e-mailbericht hadden ontvangen waarin kinderporno werd aan geboden. Onderzoek van onder meer d FBI leerde dat het in werkelijkheid een actie was om de veronderstelde afzender va het bericht een hak te zetten. Duizenden mensen belden wereldwijd de politie Toch blijkt dat Internet in staat is dat soort bedreigingen te weerstaan. Ook in ons land waren de meeste Internet-gebruikers mede dankzij het meldpunt kinderporno, nog dezelfde dag op de hoogte van de werkelijke achtergrond van het gebeurde. Internet zal de komende maanden en jaren nog heel sterk veranderen, maar het zal niet meer weggaan.

WORLD WIDE WEB

Het deel van Internet dat de meeste aandacht krijgt is het World Wide Web (WWW), voor veel mensen is dat hetzelfde als Internet. Het is een enorme verzameling pagina's met tekst, foto's, tekeningen, bewegende beelden, geluiden en andere uitingen. Heel veel bedrijven hebben hun eigen site op het WWW waar ze reclame maken voor zichzelf of de aandacht proberen te trekken door interessante informatie aan te bieden. Veel individuen hebben een persoonlijke homepage waarop ze iets over zichzelf vertellen, over hun hobby of over hun idool. Sommigen hebben een origineel idee en komen met hun homepage in het nieuws, zoals de jongen die op Internet oplossingen verzamelde van de scoorkaarten van Smith's chips, waardoor iedereen kon winnen en de fabrikant zich genoodzaakt zag de actie voortijdig te beëindigen. je kunt het WWW alleen bekijken ('over het WWW surfen') met een browser, een programma dat de pagina's voor je opzoekt en ze op je beeldscherm laat zien. De meest gebruikte browsers zijn Netscape en Microsoft Internet Explorer. Pagina's op het worden geïdentificeerd met een URL (Uniform Resource Locator), een soort adres: een normale pagina begint met http:// (vaak wordt dat weggelaten omdat erachter bijna altijd volgt: www, dat is voldoende om te zien dat het een URL is). Pagina's verwijzen naar elkaar via een link. Er zijn ook links die naar een e-mail verwijzen, naar een nieuwsgroep of naar iets anders.

De meest gebruikte functie op Internet is electronic mail. Iedereen op het net heeft een e-mailadres. E-mail is een uiterst informele manier van communiceren, anders dan telefoon of brief. De meeste men sen zijn als ze via e-mail communiceren veel spontaner dan over de telefoon, het .geen de atmosfeer op Internet vaak ten goede komt. Een van de oorzaken van die spontaniteit is dat mensen die veel e-mail krijgen weinig tijd nemen om de e-mail te beantwoorden en veel meet primair reageren dan in een gewoon gesprek. Een andere oorzaak kan zijn dat e-mail een visueel medium is; blijkbaar reageert de menselijke geest anders op visuele prikkels dan op auditieve.

Na e-mail zijn de nieuwsgroepen (of discussiegroepen) het oudste onderdeel van Internet. Er zijn 15.000 nieuwsgroepen wereldwijd beschikbaar, en er is over ieder onderwerp dat je kunt bedenken wel een nieuwsgroep. Iedereen kan deelnemen aan discussies in nieuwsgroepen, vooropgesteld dat je de software daarvoor hebt, die meestal gratis verkrijgbaar is via je Internet-provider. Dan zijn er nog heel andere delen van Internet, zoals diverse chat-omgevingen (een soort babbelboxen, communicatiemiddelen en specialistische informatieverzamelingen. De chat-omgevingen zijn de bron van de veel genoemde 'netromances'.

Erg in is momenteel videoconferencen, omdat je sinds kort voor driehonderd gulden een kameraatje kunt kopen dat je op je computer kunt aansluiten en waarmee je via Internet kunt videoconferencen.

HOE KOM JE OP HET NET?

Er zijn heel veel Internet-providers in ons land, bedrijven en organisaties die hun klanten in staat stellen via modems en computers op Internet aan te sluiten. Sommige daarvan bieden in het hele land Internet-toegang voor een lage prijs, en verder niets. Ze hebben inbelpunten in alle PTT-regio's, dat is belangrijk omdat iedereen liefst lokaal wil inbellen. Andere providers richten zich op een regio en zijn alleen in die ene regio aanwezig, maar bieden dan wel war meerwaarde in de vorm van informatie over de regio. Sommige grote providers zoals Planet Internet bieden behalve goedkope toegang ook een website met heel veel informatie. Dan zijn er providers zoals XS4ALL en NLnet die meet functies bieden en meet service, die meet expertise hebben om ervaren gebruikers van dienst te zijn. NLnet richt zich meer op de zakelijke markt. Het verrassende is dat deze providers nauwelijks duurder zijn dan de andere.

Een goede manier om een provider te kiezen is bij de boekhandel een pakketje te kopen van bijvoorbeeld Planet Internet waarbij je een aantal uren Internet cadeau krijgt. In die gratis uren zoek je op Internet naar de provider die jou het meest aanspreekt en daar neem je vervolgens een abonnement. Een overzicht kun je vinden bij Zwiets's Internet Producties (of in een van de computerbladen). Kies daarbij niet al te automatisch voor de goedkoopste providers; die bieden meestal maar weinig support en je kunt er zodra je war meer gevorderd bent ook minder mee doen dan je zou willen. Zorg er tijdens je verkenning vooral voor je gratis uren niet te overschrijden omdat je dan automatisch abonnee bent en een rekening krijgt.

Het aandeel van vrouwen op Internet is klein in ons land, maar groeiend. De schattingen van het aantal vrouwen op het net lopen uiteen van 4 procent (onder gebruikers van de Internet-provider XS4ALL) tot 25 procent (schatting van de Automatiseringsgids). MIDS, een Amerikaans bureau gespecialiseerd in statistieken van Internet-gebruik, komt tot 11 procent voor Nederland. Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in onderzoeksmethoden enerzijds en verschillen in doelgroep anderzijds. XS4ALL heeft een imago van hackers en technische hoogstandjes en heeft een jong publiek, blijkbaar trekt dat minder vrouwen. Het aandeel van vrouwen bij XS4ALL in '93 was een half procent, dus ze gaan wel vooruit. MIDS kijkt naar Internet-providers en laat misschien de kleinere particuliere providers net zo zwaar tellen als de grotere universitaire waar gemiddeld meet vrouwen zitten, en komen zo tot een te laag percentage vrouwen. Het werkelijke percentage zal ergens tussen de 11 procent en 25 procent zitten.